Úvod - Moje práce

Moje práce - základné info

Na tejto stránke sú moje staršie aj súčasné práce - a to ako v programe Flash, tak aj v bežnom HTML. Občas už možno narazíte aj na pokusy s PHP. Dosiaľ som pracoval hlavne s Flash-om - takže sa nedivte, že väčšinou ide o tento druh prác :-). Neskôr som zistil že vypracovávať stránky výlučne v tomto programe nie je vždy to najlepšie - takže postupne prebieha dopĺňanie, prípadne prerábanie súčasných stránok do čiastočnej, alebo úplnej textovej podoby (samozrejme, niektoré stránky budú v oboch verziách.

WEB on-line

Ako už názov napovedá, v tejto sekcii nájdete webové stránky dostupné na internete.

Záchranári - ide o webovú stránku študentov - záchranárov z Košíc. Je tu použitá kombinácia Flash-u a klasického HTML. V nedávnej minulosti bolo pridané aj nejaké jednoduché PHP, Fórum a bola pridaná aj textová verzia týchto stránok.

Vesmír - ide o stránku venujúcu sa vesmíru, technológiám, teóriám ... Stránka bola kompletne spracovaná vo Flash-i. Momentálne je na webe k dispozícii novšia verzia, spracovaná zväčša v HTML kóde.

Kan - PC - ide o prezentáciu jedného internetového klubu. Stránka je plne grafická - teda Flash-ovská. Zároveň som si pri nej vyskúšal niektoré veci, ktoré som zatiaľ v tomto programe nevyužíval. Obsah stránky si vďaka tomu môže majiteľ čiastočne meniť pomerne veľmi jednoducho - bez nutnosti zmeny zdrojového kódu. Zároveň si na týchto stránkach môžete všimnúť aj myš - a to doslovne :-).

WEB off-line

Tu sú stránky, ktoré v súčasnosti z nejakého dôvodu nie sú dostupné on-line.

Paton F.O. elektronik - je to jedna z mojich prvých prác. Boli spracované ešte v dobe, kedy bolo nutné dávať možnosť uľahčenia výpočtu grafiky pre pomalšie počítače. Veď sa stačí pozrieť :-)

INÉ

V tejto časti sa nachádzajú moje ďalšie práce, ktoré však nemajú nič spoločné s webovými stránkami. Zväčša sa jedná o rôzne blahoželania, prípadne reklamky. Väčšina z nich vznikla iba ako moje pokusi v rámci samoštúdia práce s programom. Čo sa týka samotného obsahu jednotlivých sekcií - myslím že samotné názvy tlačítok napovedajú, čo pod nimi môžete nájsť :-)

Kontakt

V prípade, že by ste ma chceli z nejakého dôvodu kontaktovať, môžeťe mi napísať v elektronickej podobe:

merenyi_jaro@szm.sk

Prípadne neváhajte použiť Knihu návštev.


Prajem Vám pekný deň.